entr

Tag Archives: Readonly

C# Degiskenler

Variables değişken anlamına gelmektedir. C#’da her değer için bir veri tipi bulunur.Belli bir süre için değer tutarlar yani geçicidirler. Bu değerler Ram’de bulunur.

Şimdi bazı değişken tiplerini inceleyeceğiz.

string: Yazı karakterleri tutmak için kullanılan değişken tipidir.
Örn: String=”Önder Kaya”;

Char:Tek karakter tutmak için kullanılan değişken tipidir.
Örn: Char=”r”; (Debug işlemi sırasında karakterin ASCII değerini de tuttuğunu görebiliriz. )

İnt: Tam sayı değerlerini tutmak için kullanılan değişkendir.
Örn: int=”NegatifVePozitifTamSayı”=145786;

Bool: True yada False değerlerini tutmak için kullanılan değişkendir.
Örn: bool durum0=False;
boll durum1=True;

double: Ondalıklı değerleri tutmak için kullanılır. 15-16 basamak tutar.
Örn: double ondalikli=3.54;

u(unsigned):Negatif tutamaz.
s(signed): Negatif tutabilir.

byte: 0 ile 255 arası değer tutar.
Örn: byte tamsayi=52;

sbyte: -128 ile +127 arası değer tutar.
Örn: sbyte tamsayi2=120;

uint: 0 ile 4294967295 arası değer tutar.
Örn: uint Pozitiftamsayi=451534;

short: -32768 ile 32767 arası değer tutar.
Örn: short Tamsayi3=2500;

ushort: 0 ile 65535 arası değer tutar.
Örn: ushort TamSayiPozitif=234;

long: 9 Kentrilyon ile -9 Kentrilyon arası değer tutar.
Örn: long Tamsayi4=4521785;

ulong:  0 ile 18 kentrilyon arası değer tutar.
Örn: ulongTamsayi5=4553786;

decimal: Ondalikli sayi değerleri için kullanılır.
Örn: decimal ondalikli=4.54M;

Float: Ondalikli sayi değerleri için kullanılır.
Örn: Float ondalikli2=45.78F;

Double: Ondalikli sayi değerleri için kullanılır.
Örn: Double ondalikli3=78.21D;

Object: İçerisinde her şeyi tutabilen bir tiptir. Tip bilinmiyorsa tutulmalıdır.Performansı olumsuz etkiler (Boxing-unboxing)
Örn:object herşey1=”Önder”;
object herşey2 = 5;
object herşey3 =5.4 ;
object herşey4 =’k’;
object herşey5 = false;
object herşey6 = 5.20M;

var: içindeki verilen değerin tipi neyse ona bürünür.
Örn:
var adSoyad = “Önder Kaya”;
var sayi = 9;
var cevap = false;
var pi = 3.14;
var pi2 = 3.14M;
var name = adSoyad; //yani bakıyor adsoyad’a ‘string’, karar veriyor ve o tipe bürünüyor.

Örnekler:

string sehir;
string tipinde şehir isminde değişken tanımladık. Değer atamadık.
Daha önceden tanımlanmış şehir isimli değişkene “İstanbul” değerini atadık.
sehir = “İstanbul”;
sehir = “Adana”;
sehir += “Ankara”; Adana ile Ankarayı birleştirir.

sehir = sehir + “Ankara”;
üsttekiyle aynı işi yapar.

int numara = 95;

numara = 15;

int rakam;

rakam = 7;

int toplam = numara + rakam;
toplam++;  bu ve aşağısındakiler aynı, sayıyı 1 arttırır.
toplam +=1;
toplam = toplam + 1;

sayıyı 2 arttırır.
toplam += 2;
toplam=toplam+2;

sayıyı 1’er azaltır

toplam–;
toplam -= 1;
toplam = toplam – 1;

string ad, soyad;
string ad;
string soyad;

dize Isim = “Nancy”, Soyadı = “Etikan”;

Console.WriteLine(“Merhaba. Bu Şehirden katılıyorum:{0}, adım:{1},soyadım{2}”,sehir,firstname,Lastname);

Constant: const tanımlanan değişkenlere tanım anında değer atanır, sonrasında tekrar değer atanmaz.
const double piSayisi=22/7
const double piSayisi = 3.14;
Readonly: sadece okunur.
const double eSayisi = 2.71;

Console.WriteLine(“piSayisi: {0}, e sayısı: {1}”,piSayisi,eSayisi);
Console.ReadKey();