entr

Tag Archives: implicit conversion

C# Cast

Cast: Benzer tipler arasındaki dönüşüm için kullanılır.
implicit conversion(type-safe’tir. veri kaybı olmaz.)

int sayi = 5000;
long dahaBüyükSayi = sayi;

explicit conversion(veri kaybı vardır. virgüllü ondalikli sayılardan sonra virgülden sonrasını uçurur.)

double ondalikli = 154.95;
int tamSayi =(int)ondalikli;

Console.ReadKey();

aşağıda ki cast işlemi hata verir. Çünkü string tipindeki veriyi int tipindeki bir değişkene atamaya çalışıyoruz.
string yazi=”24561″;
int sonuc=(int)yazi;

Aşağıdaki cast’ten byte’a değer olarak 192 gelir. 56000 % 256
int numara = 56000;
byte kücüksayi = (byte)numara;

Console.WriteLine(kücüksayi);
Console.ReadKey();