entr

Tag Archives: Conversion

C# Conversion

Conversion: Tiplerin birbirine dönüşmesi anlamına gelmektedir.

Console.WriteLine(“Kaç yılında doğdun”);
string yil = Console.ReadLine();
int yas = 2016 – Convert.ToInt32(yil);

// int bir tipten, string bir tip çıkarılmaya ve int tipinde bir değişkene atılmaya çalıştığından hata veriyor. convert işlemi yapılır.

 Thread kodu uyutur. Kodu 1.3 saniye bekletir. Thread kodunu kullanmamız için Using.System.Threading kütüphanesini eklememiz gereklidir.

Console.Write(“.”);
Thread.Sleep(1300);
Console.Write(“.”);
Thread.Sleep(1300);
Console.WriteLine(“.”);
Thread.Sleep(1300);

Console.WriteLine(“Yaşın:” + yas);

// yas değişkenini stringe çevirme. stringe dönüştürme yöntemleri. her tip stringe dönüşebilir.
string sonuc1 = yas.ToString();
string sonuc2 = Convert.ToString(yas);
string sonuc3 = yas + “”;

// string birleştirme için;

string sonuc4 = string.Format(“{0} yaşında “, yas);

Console.WriteLine(“{0} yaşındasın.”, yas);
Console.WriteLine(“{0} Önder”,yil);

Console.WriteLine(sonuc4);

Farkı tiplerde Convert işlemleri;

string evet1 = “true”;
bool durum1 =Convert.ToBoolean(evet1);

string evet2 = “tRuE”;
bool durum2 = Convert.ToBoolean(evet2);

int evet3 = 1;
bool durum3 = Convert.ToBoolean(evet3);

int evet4 = 0;
bool durum4 = Convert.ToBoolean(evet4);

Yaşını girince kaç yılında doğduğunu veren sorgu;

Console.WriteLine(“Kaç Yaşındasın”);
string yas = Console.ReadLine();
int sayisalyas = Convert.ToInt32(yas);
int sistemYili = DateTime.Now.Year;
int dogumYili = sistemYili – sayisalyas;

Console.WriteLine(“Doğum Yılı: {0}”, + dogumYili);
Console.WriteLine(“Kapatmak için herhangi bir tuşa basın”);

double ondalikli = 14.4;
int sayi = Convert.ToInt32(ondalikli);
int sayi2 = Convert.ToInt32(14.6);
Console.WriteLine(sayi);
double ondalikli2 = Convert.ToDouble(“19,49”);
Console.WriteLine(ondalikli2);

int rakam = Convert.ToInt32(4);
Console.WriteLine(rakam);
float ondalikli3 = Convert.ToSingle(“15,79”); //ToSingle=Float
Console.WriteLine(ondalikli3);

integer’ın maximum değerini verir.
int enYüksekDeğer=int.MaxValue;
Console.WriteLine(enYüksekDeğer);

integer’ın minumum değerini verir.
int enDüsükDeğer = int.MinValue;
Console.WriteLine(enDüsükDeğer)

Console.ReadKey();

CTS- Common Type System

String isim = “Önder”;
Int32 numara = 54;
Boolean hayir = false;
Single ondalik = 15.9f;