C# Windows Form Örnekler

Windows Form Örnekler

 • C# Beni Yakala Oyunu

  C# Beni Yakala Oyunu

  Beni yakala oyunumuzun form tasarımını aşağıdaki gibi yapıyoruz. Tek bir buton ekleyip Text’in...

 • C# Browser Uygulamasi

  C# Browser Uygulamasi

  Aşağıdaki resimde görülen form uygulamasında kendi browser’ımızı yapacağız. Öncelikle formumuz...

 • C# At Yarisi Oyunu

  C# At Yarisi Oyunu

    At yarışı oyunumuzun tasarımını yapıyoruz. 2 adet picturebox , 1 adet buton ve 1 tane de time...

C# At Yarisi Oyunu

 

At yarışı oyunumuzun tasarımını yapıyoruz. 2 adet picturebox , 1 adet buton ve 1 tane de timer nesnesi ekliyoruz picturebox nesnelerine sağ tıklayıp properties’den Image ekleyip Size Mode’unu  StretchImage yaparak resmi picturebox nesnesine sığdırmış oluyoruz. Formumuzun arka planına uygun bir arka plan resmi seçip ekliyoruz. Butonumuzun properties ayarlarından Dock ayarını bottom yapıp aşağıya sabitliyoruz.

At Yarısı

Formumuzun tasarımı bittikten sonra başlat butonunun click eventini açıp kodlama kısmına geçiyoruz.

private void btnBaslat_Click(object sender, EventArgs e)  // Başlat butonuna tıklandığında burası çalışacak

timer1.Interval = 1000; //Timer'in çalışma sıklığına 1000 milisecond(1 saniye) verdik.

timer1.Enabled = true; //timer'ı çalışır duruma getirdik.
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)  //Timer'ı çalışır duruma getirdikten sonra timer'ın içindeki kodlar çalışmaya başlar.
{
Random rnd = new Random();
int sayi1 = rnd.Next(0, 10);    // Random class'ı ile 0 ile 10 arasında 2 tane sayı üretip değişkene atıyoruz.
int sayi2 = rnd.Next(0, 10);

//Değişkene attığımız rastgele sayıları pictureBoxların sola olan uzaklıklarına yani left'ine ekledik.
pctAt1.Left += sayi1;
pctAt2.Left += sayi2;

if(pctAt1.Right>=this.Width ||pctAt2.Right>=this.Width) If bloğu ile At1 ve At2 nin sağa olan uzaklıkları Formun genişliğinden büyük veya eşitse aşağıdaki kodları çalıştıracak.
{

timer1.Stop(); // Timer'ı durduracak
if (pctAt1.Right > pctAt2.Right) // At1' in sağa olan uzaklığı At2 'nin sağa olan uzaklığından büyükse if bloğu çalışacak
{
MessageBox.Show("At1 yarışı kazandı");

}
else  // değilse aşağıdaki mesage gözükecek.
{
MessageBox.Show("At2 yarışı kazandı");
}
}

}

private void Form1_Load (object sender, EventArgs e)
{
this.WindowState = FormWindowState.Maximized; // Form açılırken tam ekran açılmasını belirttik.

}

C# Beni Yakala Oyunu

Beni yakala oyunumuzun form tasarımını aşağıdaki gibi yapıyoruz. Tek bir buton ekleyip Text’ine Beni Yakala yazıyoruz.
Beni Yakala

Formun tasarımı bittikten sonra butonu sağ tıklayıp Properties’e tıklayıp şimşek işaretine yani event’lere tıklayıp MouseEnter eventini açarız içine kodlarımızı yazmaya başlarız.

int hamlesayisi = 0;

private void btnBeniYakala_MouseEnter(object sender, EventArgs e)  //Butonun üzerine mouse ile geldiğimizde bu event çalışır.
{
hamlesayisi++; //Globalda tanımladığımız hamlesayisi değişkenin değerini her mouse enterda 1 arttıkdık.

this.Text=string.Format("Hamle Sayisi: {0}",hamlesayisi ); //hamle sayısı her mouse enterda Form'un Textinde gösterdik.

Random rnd = new Random();  // Random bir sayı üretiyoruz.

int formunYüksekliği = this.ClientSize.Height; //Formun alanını ClientSize ile alıp değişkenlere atıyoruz.
int formunGenisliği = this.ClientSize.Width;

int butonunYüksekliği = button1.Height; //Butonun yüksekliğini ve genişliğini alıp değişkenlere atıyoruz.
int butonunGenisliği = button1.Width;

//Rastgele sayı üretirken minumum sayı sıfır, maksimum sayı olarak ise formun yüksekliği ile butonun yüksekliğinin farkı kadar değer verdik.
//Aynı şekilde Formun genişliği ile butonun genişliğinin farkı kadar 2. bir random sayı üretiyoruz.

int sayi1 = rnd.Next(0, formunYüksekliği - butonunYüksekliği);
int sayi2 = rnd.Next(0, formunGenisliği - butonunGenisliği);

btnBeniYakala.Top = sayi1; //btnBeniYakala'nın Form içerisinde yukarı olan uzaklığına rastgele üretilen sayi1'i verdik

btnBeniYakala.Left = sayi2; //btnBeniYakala'nın Form içerisinde sola olan uzaklığına rastgele üretilen sayi2'yi verdik

}

private void btnBeniYakala_Click(object sender, EventArgs e) // Butona tıklandığında yapılacakları yazıyoruz.
{
string sonuc = string.Format("Tebrikler...{0} hamlede yıklayabildiniz.", hamlesayisi);
MessageBox.Show(sonuc);
hamlesayisi = 0;
}

 

C# Browser Uygulamasi

Aşağıdaki resimde görülen form uygulamasında kendi browser’ımızı yapacağız.
Öncelikle formumuzu tasarlayalım en üste Panel koyuyoruz içine işlem yapacak butonlarımızı ve adres seçtireceğimiz combobox’ımızı ekliyoruz. Butonlarımızın arka plan resimlerini işlemlerimizin görsellerini ekleyebiliriz yada git, geri, yenile gibi yazılarla da bırakabiliriz. Panel’imizin sağ tıklayıp Properties ayarlarından Dock ayarını Top olarak ayarlıyoruz yani üst kısma sabitliyoruz. Altına toolbox’dan web browser ekliyoruz onunda Dock ayarını Fill yani ortada durmasını ayarlıyoruz en alta ise toolbox’dan Trackbar ekliyoruz onunda Dock ayarını Bottom yani en alta sabitliyoruz.

Browser Uygulaması

 

Formumuzun tasarımı bittikten sonra kodlarımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle Form yüklenirken yapılacakları ve sonra panelimizin içindeki butonların yapacağı işlemleri belirliyoruz.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.WindowState = FormWindowState.Maximized;  // Form açılışta tam ekran açılsın diye belirttik.

//Form açıkken Enter'a basınca btnGit'in tıklanmasını sağlayacağız.
this.AcceptButton = btnGit;

webBrowser1.Navigate("http://www.google.com");  //Formun ilk açılışta Google'ın açılmasını istedik.

//TrackBar'ın değerlerini Form yüklenirken veriyoruz.
trackBar1.Maximum = 100;
trackBar1.Minimum = 5;
trackBar1.Value = 5;

}

private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
this.Opacity = trackBar1.Value/100D; // En alta eklediğimiz Trackbar'ın Opacity işlemini yapmasını istedik

}

private void btnGit_Click(object sender, EventArgs e)
{
string gidilecekAdres = comboBox1.Text;   // Combobox'ın text kısmına yazdığımız adresi string değişkene attık
webBrowser1.Navigate(gidilecekAdres); // WebBrowser'ın Navigate özelliği ile yazdığımız adresi gösterdik.
}

private void btnRefresh_Click(object sender, EventArgs e)
{
webBrowser1.Refresh();  // Refresh butonumuzun click'ine webBrowser'ın yenilenmesi için gerekli kodu yazdık.
}

private void btnHome_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
webBrowser1.GoHome(); //AnaSayfaya git kodunu yazdık.
}

private void btnForward_Click(object sender, EventArgs e)
{
webBrowser1.GoForward(); // ileri git kodunu yazdık.
}

private void btnBack_Click(object sender, EventArgs e)
{
webBrowser1.GoBack();  //Geri git kodunu yazdık.
}