C# Console Örnekler

C# Console Örnekler

C# Pin ve Puk Kodu İslemleri

Pin ve Puk Kodu İslemleri

int pin = 5757;
for (int pinhak = 3; pinhak > 0; pinhak--)
{
Console.WriteLine("Pin Kodunu Giriniz");
int pin1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (pin1 == pin)
{
Console.WriteLine("Telefonunuz Birazdan Açılacaktır.");
Console.ReadKey();
return;
}
if (pinhak == 1)
{
int puk = 0707;
Console.WriteLine("3 Kere Hatalı Pin Kodu Girdiniz Lütfen");
for (int pukhak = 2; pukhak >= 0; pukhak--)
{
Console.WriteLine("Puk Kodunu Giriniz");
int puk1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (puk==puk1)
{
Console.WriteLine("Puk Kodunu Bildiniz Hattınız Birazdan Açılacaktır");
Console.ReadKey();
return;
}
if (pukhak == 0)
{
Console.WriteLine("3 Kere Hatalı Puk Kodu Girdiniz Hattınız Kilitlenecektir.");
}
}
Console.ReadKey();

C# Dizi ve Metotla toplama islemi

Dizi ve metotla toplama işlemi

static void Main(string[] args)
{
int[]sayilar=new int [2];
Console.WriteLine("Bir Sayı Giriniz");
sayilar[0]=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Bir Sayı Giriniz");
sayilar[1]=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Sayıların Toplamı: {0}", SayılarıTopla(sayilar[0], sayilar[1]));
Console.ReadKey();
}
static int SayılarıTopla(int değer1, int değer2)
{
int toplam = 0;
toplam += değer1 + değer2;
return toplam;
}

C# Hesap Makinesi

C# Hesap Makinesi – Metotlarla Hesap Makinesi 

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
static void Ana (string [] args)</span></span>
{
Console.WriteLine("Bir sayı girin");<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
int sayi1 = Convert.ToInt32 (Console.ReadLine ());</span></span>
Console.WriteLine("ikinci sayı girin");<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
int sayi2 = Convert.ToInt32 (Console.ReadLine ());</span></span>
Console.WriteLine("Sembol Gir ---&gt; +, -, *, / ");
char sembol=Convert.ToChar(Console.ReadLine());
switch (sembol)<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
{</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
davası '+':</span></span>
Console.WriteLine(toplama(sayi1, sayi2));<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
kırılma;</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
durum '-':</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
Console.WriteLine (cıkarma (sayi1, sayi2));</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
kırılma;</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
durum '*':</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
Console.WriteLine (karpma (sayi1, sayi2));</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
kırılma;</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
durum '/':</span></span>
Console.WriteLine(bölme(sayi1,sayi2));<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
kırılma;</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
varsayılan:</span></span>
Console.WriteLine("Lütfen Belirtilen Sembollerden Seçiniz");<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
kırılma;</span></span>
}<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
Console.ReadKey ();</span></span>
}
static int toplama (int sayi1,int sayi2)
{
int sonuc = 0;
sonuc = sayi1 + sayi2;
return sonuc;<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
}</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
static int cıkarma (int sayi1, int sayi2)</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
{</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
int sonuc = 0;</span></span>
sonuc = sayi1 - sayi2;<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
return sonuc;</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
}</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
static int carpma (int sayi1, int sayi2)</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
{</span></span>
int sonuc=0;
sonuc = sayi1 * sayi2;<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
return sonuc;</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
}</span></span>
static double bölme (double sayi1,double sayi2)<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
{</span></span>
double sonuc = 0;
sonuc = sayi1 / sayi2;<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
return sonuc;</span></span>
}

C# Dizilerle Toplama İslemi

Dizilerle Toplama İşlemi

int[] sayilar = { 1, 5, 5, 8, 9 };
Array.Resize(ref sayilar, sayilar.Length + 1);
sayilar[5] = 8;
int toplam = 0;
for (int sayac = 0; sayac &lt; sayilar.Length;sayac++ )
{
toplam+=sayilar[sayac];
Console.WriteLine(sayilar[sayac]);
}
Console.WriteLine("Sayıların Toplamı: {0}",toplam);
Console.ReadKey();

C# Metotlu toplama islemi

Metotlu toplama işlemi

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Bir sayı girin");
int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("İkinci sayı girin");
int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplama(sayi1, sayi2);
Console.ReadKey();
}
static void toplama(int sayi1, int sayi2)
{
int sonuc = 0;
sonuc = sayi1 + sayi2;
Console.WriteLine("Toplam Sonuç:{0} ", sonuc);
}

C# sayi tahmin oyunu

3 haklı sayı tahmin oyunu

Random rastgele = new Random();
int sayi = rastgele.Next(1, 4);

for (int hak = 3; hak >0;hak-- )
{
Console.WriteLine("Bir Sayı Gir ve rastgele üretilen sayıyı tahmin et. {0} hakkın var", hak);
int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (sayi == sayi1)
{
Console.WriteLine("Tebrikler bildiniz. sayı {0}", sayi);
Console.ReadKey();
return;
}
if (hak == 1)
{
Console.WriteLine("Malesef hakkınız bitti sayimiz:{0}", sayi);
}
}