entr
C# Syntax

C# Syntax

static void Main(string[] args)
{  Main metodunun yaşam alanı
Random rastgelesayi = new Random();
var rastgelesayi2 = new Random();


Console.WriteLine(“Adın ne”);
var ad=(Console.ReadLine()
Console.WriteLine(Console.ReadLine());
Console.ReadKey();

Reserved Keyword
var @void = “önder”;
var @var = 45875;
var @int = “kaya”;

c# için rezerve edilmiş anahtar kelimelerdir. Farklı renklerde görünürler(genelde mavi).
Kullanmayı tavsiye etmiyoruz. fakat illede kullanacaksak başına @ koyarak kullanılabilir.

} Main metodu burada biter.

2 comments

  1. merhaba başlık dışında syntax kelimesi geçmemiş ama yazıda..

  2. Syntax bir sözdizimidir, Random class’ının syntax’ı yani yazılış biçimini ve değişken tiplerini değişken adı olarak kullanabilmek için syntax’ını göstermeye çalıştım.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*