entr
C# Metotlar

C# Metotlar

Metotlar tekrar tekrar kullanabileceğimiz kod satırlarıdır. Avantajları çok fazladır. daha sonra kullanabileceğimiz işlemler için tekrar tekrar aynı kod içeriğini yazmak yerine tek bir metot içinde tanımlayıp oradan çağırabiliriz. kodun okunabilirliği ve anlaşılırlığı için metotlar çok önemlidir.


Metot Tanımlama

Metotlar daima class içinde tanımlanır.

Erişimşekli(Private,Public,Static) –  dönüş-tipi (int,string vb) – metotadi (parametre listesi)

{

metotun içerisinde çalışacak kod satırları

}

Methotlar: Geriye değer döndürürler
VOID: Geriye değer döndürmezler

VOID’lerin içerisinde RETURN kullanılabilir. Ama sağında bir değer olamaz.
Methotların değer döndürenlerinde ise return zorunludur. ve return’ün sağında bir değer olmak zorundadır.

/// <summary>
///  Bu yapı methodun ne yaptığını açıklayıcı bir yazı içerir metodun üstünde /// yazarak alt satırlar çıkar.
/// </summary>

Örnek

static void Main(string[] args)
{
YaştanDoğumYılıHesapla();  --Main metodumuz içinde metodumuzu çağırıyoruz.
Console.ReadLine();
}

static void YaştanDoğumYılıHesapla() -- Geriye değer döndürmeyen yani VOID bir metot oluşturduk.
{
Console.WriteLine("Yaşınızı Giriniz"); --Yaşımızı metotumuz içinde girdik
int yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); -- ReadLine ile okuduk int türüne dönüştürüp yas adında bir değişkene atadık.
int dogumyili = DateTime.Now.Year - yas; --Sistem yılından girdiğimiz yaşı çıkarıp dogumyili adlı değişkene atadık.
Console.WriteLine("{0} yılında doğmuşsunuz.. ", dogumyili); --Ekrana doğum yılımızı yazdırdık.
}

Örnek

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Adınızı Giriniz"); --Ekrana adımızı girip string tipinde bir değişkene atadık.
string isim = Console.ReadLine();

Console.WriteLine("Soyadınızı Giriniz"); --Ekrana soyadımız girip string tipinde bir değişkene atadık.
string soyad = Console.ReadLine();

string methottanGeriyeDönenDeğer= AdSoyadBirlestir(isim, soyad); --Geriye değer döndüren AdSoyadBirlestir metodunu main metodunda çağırıyoruz. Dönen değeri string tipinde&nbsp;methottanGeriyeDönenDeğer isimli değişkene atıyoruz.
Console.WriteLine(methottanGeriyeDönenDeğer); -- Dönen değeri ekrana yazdırıyoruz.

Console.ReadKey();
}

static string AdSoyadBirlestir(string ad, string soyad) --AdSoyadBirlestir adında string bir metot oluşturuyoruz ve bu metodumuz 2 tane string tipinde parametre alıyor ad ve soyad olarak
{
string sonuc = ad.Trim() + " " + soyad.Trim().ToUpper(); --Aldığı parametre değerlerini birleştiriyor ve soyadı büyük yazdırıyor. ve bu işlemleri string tipinde sonuc değişkenine atıyor.

return sonuc; --sonuc değişkeninde tutulan bilgileri bu metodu çağıran yerlere gönderiyor.

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*