entr
C# Hata Yakalama

C# Hata Yakalama

.NET Framework ortamında hatalar try-catch bloğuyla yakalanır. try, hata oluşabilecek kod satırlarını içinde barındırdığı bloktur. catch ise try içindeki kod  satırlarında hata oluşursa catch kısmına düştüğü bloktur. Yani özetle TRY içerisinde bir hata olursa uygulamanın akşının ne olacağı CATCH bloğunda yazar.
Finally alanı ise kodun sorunsuz çalıştığı alandır. try ve catch bloğundaki işlemlerden sonra devreye girer isteğe bağlı olarak kullanılır.


try
<span style="line-height: 1.5;">{
</span><span style="line-height: 1.5;">   Hataya sebep olabilecek kodlar.
}
catch
{
Hata oluşması halinde çalışacak kod bloğu
}
finally
{
Hata olsada olmasada çalışacak kodlar
}

3 çeşit hata türü vardır.

Syntax hataları:  Yazılan kod bloğunda yanlış bir ifade kullanılmışsa bu kodun derlenmesine engel olacaktır o yüzden hata düzeltilip öyle çalıştırılabilir.

Runtime Hataları: Kodun çalışmasını engeller. Yanlış bir işlem akışının olduğunu belirtir TRY-CATCH ile bu tür hatalar giderilmeye çalışılır.Örn. String bir ifadenin int tipine dönüşemeyeceği için verilen “input string” hatası bir runtime hatasıdır. Bu durumda hatanın olcağı durumda try içine kodumuzu yazarız ve catch bloğunda mesaj verdirebilir “dönüşüm hatası” vb.

Mantık Hataları: Kodun çalışmasını engellemez yalnız bir çok hatalı işleme sebep olabilir bir sayısal işlem hatası en güzel örnektir bir kod satırında bölme işlemi yerine çarpma işlemi yaparsan bu bir zarar teşkil edeceğinden bu tarz hatalara mantık hataları denir.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*