entr
C# Event’ler

C# Event’ler

Event’lere yani metotlara form uygulamamızda eklediğimiz toolbox nesnesini seçip properties’den events sekmesini tıklayarak ulaşılabilir. Eklenilen toolbox nesnesinin en sık kullanılan events’i seçili gelir.


En yaygın eventler şunlardır;

TextChanged = Textbox’ın text’i her değiştiği zaman bu metot çalışır. yani örnekle anlatmak istersek aşağıdaki yapılan kod satırlarında, textChanged eventi ile textboxın textine yazılan herşey otomatik olarak label’ın text’indede gözükür.

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
label1.Text = textBox1.Text;
}

FormClosing= Bu event ile yapılan uygulama kapatılacağı zaman yani X butonuna basıldığı zaman kodlar çalışır ve bir dialog result sonucu döndürür bir messageBox penceresi içerisinde bize belli seçenekleri sunar. Aşağıdaki örnekle anlatmak istersek. MessageBox ile ekrana gelen diolog penceresinin içinde yazmasını istediğimiz metinleri yazdık ve penceremizin adının ÇIKIŞ olarak belirttik, butonlarımızı YesNo olarak ayarladık ve gösterilecek iconumuzu Question yani soru iconu seçtik, Yes seçildiği taktirde uygulamız kapanacak No seçildiği zaman if bloğundaki kodlar çalışacak. Oradada cancel diyerek kapatmayı engellemiş olacak.

 private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
DialogResult sonuc=MessageBox.Show("Uygulama Kapatılıyor Emin misiniz?", "ÇIKIŞ", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if(sonuc==DialogResult.No)
{
e.Cancel = true;
} 

 FormClosed= Bu event çoğu zaman FormClosing ile karıştırılmaktadır. FormClosed eventi ile uygulamamız kapandığı zaman kodlar çalışır, FormClosing eventi ile ise uygulamamız kapanmadan içindeki kodlar çalışır. Örnekle FormClosed eventini inceleyeceğiz. Aşağıdaki örnekde uygulamada X butonuna bastıktan sonra ekranda bir messageBox göstermek istediğimiz için uygulamayı kapattıktan sonra aşağıdaki kodlar çalışacaktır.

private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
{
string mesaj= string.Format("Uygulama Kapanmıştır.");
MessageBox.Show(mesaj);
}

Mouse Eventleri

1)MouseClick(): Mouse ile toolbox nesnesine 1 kez tıklandığında metod çalışır.

2)MouseDoubleClick():Mouse ile toolbox nesnesine 2 kez tıklandığında metod çalışır.

3)MouseDown(): Mouse ile toolbox nesnesine 1 kez tıklandığında metod çalışır. MouseClick metodundan önce çalışır.

4)MouseEnter():Mouse ile belli bir Toolbox nesnesinin üzerinden geçildiğinde, metodun içindeki kodlar çalışır, hassasiyeti yüksektir.

5)MouseHover():MouseEnterla mantık olarak aynı işlemleri yapsada tek farkı MouseHover’ın hassasiyeti düşüktür yani MouseHover metodunun çalışması için toolbox nesnesinin üzerinde mouse’un hareket etmesi lazım

6)MouseLeave():Mouse ile toolbox nesnesinin üzerinden ayrıldığında metodun içindeki kodlar çalışır.

7)MouseMove():Mouse ile toolbox nesnesinin üzerinde hareket etmesiyle metodun içindeki kodlar çalışır.

8)MouseUp():Mouse ile toolbox nesnesine basılıp çekildiği zaman metodun içindeki kodlar çalışır.

 

Keyboard Eventleri

1)KeyPress():Klavyeden toolbox nesnesine fonksiyon tuşları haricinde bir tuşa basıldı zaman metodun içindeki kodlar çalışır.

2)KeyUp():Klavyeden belirli toolbox nesnesinde bir tuşa basıp çekildiği zaman metodun içindeki kodlar çalışır.

3)KeyDown():Klavyeden belirli toolbox nesnesinde bir tuşa basılınca metodun içindeki kodlar çalışır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*