entr
C# Browser Uygulamasi

C# Browser Uygulamasi

Aşağıdaki resimde görülen form uygulamasında kendi browser’ımızı yapacağız.
Öncelikle formumuzu tasarlayalım en üste Panel koyuyoruz içine işlem yapacak butonlarımızı ve adres seçtireceğimiz combobox’ımızı ekliyoruz. Butonlarımızın arka plan resimlerini işlemlerimizin görsellerini ekleyebiliriz yada git, geri, yenile gibi yazılarla da bırakabiliriz. Panel’imizin sağ tıklayıp Properties ayarlarından Dock ayarını Top olarak ayarlıyoruz yani üst kısma sabitliyoruz. Altına toolbox’dan web browser ekliyoruz onunda Dock ayarını Fill yani ortada durmasını ayarlıyoruz en alta ise toolbox’dan Trackbar ekliyoruz onunda Dock ayarını Bottom yani en alta sabitliyoruz.


Browser Uygulaması

 

Formumuzun tasarımı bittikten sonra kodlarımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle Form yüklenirken yapılacakları ve sonra panelimizin içindeki butonların yapacağı işlemleri belirliyoruz.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.WindowState = FormWindowState.Maximized;  // Form açılışta tam ekran açılsın diye belirttik.

//Form açıkken Enter'a basınca btnGit'in tıklanmasını sağlayacağız.
this.AcceptButton = btnGit;

webBrowser1.Navigate("http://www.google.com");  //Formun ilk açılışta Google'ın açılmasını istedik.

//TrackBar'ın değerlerini Form yüklenirken veriyoruz.
trackBar1.Maximum = 100;
trackBar1.Minimum = 5;
trackBar1.Value = 5;

}

private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
this.Opacity = trackBar1.Value/100D; // En alta eklediğimiz Trackbar'ın Opacity işlemini yapmasını istedik

}

private void btnGit_Click(object sender, EventArgs e)
{
string gidilecekAdres = comboBox1.Text;   // Combobox'ın text kısmına yazdığımız adresi string değişkene attık
webBrowser1.Navigate(gidilecekAdres); // WebBrowser'ın Navigate özelliği ile yazdığımız adresi gösterdik.
}

private void btnRefresh_Click(object sender, EventArgs e)
{
webBrowser1.Refresh();  // Refresh butonumuzun click'ine webBrowser'ın yenilenmesi için gerekli kodu yazdık.
}

private void btnHome_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
webBrowser1.GoHome(); //AnaSayfaya git kodunu yazdık.
}

private void btnForward_Click(object sender, EventArgs e)
{
webBrowser1.GoForward(); // ileri git kodunu yazdık.
}

private void btnBack_Click(object sender, EventArgs e)
{
webBrowser1.GoBack();  //Geri git kodunu yazdık.
}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*