entr
C# Beni Yakala Oyunu

C# Beni Yakala Oyunu

Beni yakala oyunumuzun form tasarımını aşağıdaki gibi yapıyoruz. Tek bir buton ekleyip Text’ine Beni Yakala yazıyoruz.
Beni Yakala


Formun tasarımı bittikten sonra butonu sağ tıklayıp Properties’e tıklayıp şimşek işaretine yani event’lere tıklayıp MouseEnter eventini açarız içine kodlarımızı yazmaya başlarız.

int hamlesayisi = 0;

private void btnBeniYakala_MouseEnter(object sender, EventArgs e)  //Butonun üzerine mouse ile geldiğimizde bu event çalışır.
{
hamlesayisi++; //Globalda tanımladığımız hamlesayisi değişkenin değerini her mouse enterda 1 arttıkdık.

this.Text=string.Format("Hamle Sayisi: {0}",hamlesayisi ); //hamle sayısı her mouse enterda Form'un Textinde gösterdik.

Random rnd = new Random();  // Random bir sayı üretiyoruz.

int formunYüksekliği = this.ClientSize.Height; //Formun alanını ClientSize ile alıp değişkenlere atıyoruz.
int formunGenisliği = this.ClientSize.Width;

int butonunYüksekliği = button1.Height; //Butonun yüksekliğini ve genişliğini alıp değişkenlere atıyoruz.
int butonunGenisliği = button1.Width;

//Rastgele sayı üretirken minumum sayı sıfır, maksimum sayı olarak ise formun yüksekliği ile butonun yüksekliğinin farkı kadar değer verdik.
//Aynı şekilde Formun genişliği ile butonun genişliğinin farkı kadar 2. bir random sayı üretiyoruz.

int sayi1 = rnd.Next(0, formunYüksekliği - butonunYüksekliği);
int sayi2 = rnd.Next(0, formunGenisliği - butonunGenisliği);

btnBeniYakala.Top = sayi1; //btnBeniYakala'nın Form içerisinde yukarı olan uzaklığına rastgele üretilen sayi1'i verdik

btnBeniYakala.Left = sayi2; //btnBeniYakala'nın Form içerisinde sola olan uzaklığına rastgele üretilen sayi2'yi verdik

}

private void btnBeniYakala_Click(object sender, EventArgs e) // Butona tıklandığında yapılacakları yazıyoruz.
{
string sonuc = string.Format("Tebrikler...{0} hamlede yıklayabildiniz.", hamlesayisi);
MessageBox.Show(sonuc);
hamlesayisi = 0;
}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*