entr
C# At Yarisi Oyunu

C# At Yarisi Oyunu

 

At yarışı oyunumuzun tasarımını yapıyoruz. 2 adet picturebox , 1 adet buton ve 1 tane de timer nesnesi ekliyoruz picturebox nesnelerine sağ tıklayıp properties’den Image ekleyip Size Mode’unu  StretchImage yaparak resmi picturebox nesnesine sığdırmış oluyoruz. Formumuzun arka planına uygun bir arka plan resmi seçip ekliyoruz. Butonumuzun properties ayarlarından Dock ayarını bottom yapıp aşağıya sabitliyoruz.

At Yarısı

Formumuzun tasarımı bittikten sonra başlat butonunun click eventini açıp kodlama kısmına geçiyoruz.


private void btnBaslat_Click(object sender, EventArgs e)  // Başlat butonuna tıklandığında burası çalışacak

timer1.Interval = 1000; //Timer'in çalışma sıklığına 1000 milisecond(1 saniye) verdik.

timer1.Enabled = true; //timer'ı çalışır duruma getirdik.
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)  //Timer'ı çalışır duruma getirdikten sonra timer'ın içindeki kodlar çalışmaya başlar.
{
Random rnd = new Random();
int sayi1 = rnd.Next(0, 10);    // Random class'ı ile 0 ile 10 arasında 2 tane sayı üretip değişkene atıyoruz.
int sayi2 = rnd.Next(0, 10);

//Değişkene attığımız rastgele sayıları pictureBoxların sola olan uzaklıklarına yani left'ine ekledik.
pctAt1.Left += sayi1;
pctAt2.Left += sayi2;

if(pctAt1.Right>=this.Width ||pctAt2.Right>=this.Width) If bloğu ile At1 ve At2 nin sağa olan uzaklıkları Formun genişliğinden büyük veya eşitse aşağıdaki kodları çalıştıracak.
{

timer1.Stop(); // Timer'ı durduracak
if (pctAt1.Right > pctAt2.Right) // At1' in sağa olan uzaklığı At2 'nin sağa olan uzaklığından büyükse if bloğu çalışacak
{
MessageBox.Show("At1 yarışı kazandı");

}
else  // değilse aşağıdaki mesage gözükecek.
{
MessageBox.Show("At2 yarışı kazandı");
}
}

}

private void Form1_Load (object sender, EventArgs e)
{
this.WindowState = FormWindowState.Maximized; // Form açılırken tam ekran açılmasını belirttik.

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*